• PHÒNG VIP 01

  Giá phòng

  149,000 vnđ / Giờ

  Sức chứa

  40 người / phòng

  Liên hệ đặt phòng

  0126-922-0162

 • PHÒNG VIP 02

  Giá phòng

  149,000 vnđ / Giờ

  Sức chứa

  40 người / phòng

  Liên hệ đặt phòng

  0126-922-0162

 • PHÒNG VIP 03

  Giá phòng

  149,000 vnđ / Giờ

  Sức chứa

  40 người / phòng

  Liên hệ đặt phòng

  0126-922-0162

 • PHÒNG VIP 04

  Giá phòng

  149,000 vnđ / Giờ

  Sức chứa

  40 người / phòng

  Liên hệ đặt phòng

  0126-922-0162

 • PHÒNG VIP 05

  Giá phòng

  149,000 vnđ / Giờ

  Sức chứa

  40 người / phòng

  Liên hệ đặt phòng

  0126-922-0162

 • PHÒNG VIP 06

  Giá phòng

  149,000 vnđ / Giờ

  Sức chứa

  40 người / phòng

  Liên hệ đặt phòng

  0126-922-0162

Thực đơn

Địa chỉ

0938 73 72 72