• Giá phòng

  Ngày: 600.000/giờ
  Đêm: 600.000/giờ

  Sức chứa

  50 người / phòng

  Liên hệ đặt phòng

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 600.000/giờ
  Đêm: 600.000/giờ

  Sức chứa

  20 người / phòng

  Liên hệ đặt phòng

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  8 người / phòng

  Liên hệ đặt phòng

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  8 người / phòng

  Liên hệ đặt phòng

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  15 người / phòng

  Liên hệ đặt phòng

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  12 người / phòng

  Liên hệ đặt phòng

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  15 khách

  Liên hệ đặt phòng

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  15 khách

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  12 khách

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  10 khách

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  12 khách

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  10 khách

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 100.000/giờ
  Đêm: 250.000/giờ

  Sức chứa

  10 khách

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • LV

  Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  15 khách

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  10 khách

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  10 khách

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  12 khách

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  12 khách

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  12 khách

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • RR

  Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  12 khách

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  15 khách

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  15 khách

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  15 khách

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 150.000/giờ
  Đêm: 300.000/giờ

  Sức chứa

  15 khách

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • Giá phòng

  Ngày: 100.000/giờ
  Đêm: 250.000/giờ

  Sức chứa

  12 khách

  Thông tin liên hệ

  0938 73 72 72

  Xem ảnh
 • ƯU ĐÃI BIA BUDWEISER – KINGDOM KARAOKE

  1. Hình thức ưu đãi – Khách đến nhận phòng sử dụng dịch vụ và order 01 lần 02 Bucket Budweiser được tặng ngay 01 Bucket cùng loại. 2. Thời gian khuyến mãi – Áp dụng tất cả các ngày trong tuần (full giờ) – Chương trình kéo dài từ 01/11/2018 đến 30/12/2018. 3. Địa […]

Thực đơn

Địa chỉ

KINGDOM KARAOKE

67 – 67 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

0938 73 72 72

Hình ảnh

Khuyến mãi

Menu

Liên hệ