LADY NIGHT – YOLO PUB & CAFE

Trang chủ > Khuyến mãi > LADY NIGHT – YOLO PUB & CAFE

LADY NIGHT – YOLO PUB & CAFE

1. Nội dung chương trình
– Tặng bóng cười size vừa (Bóng cười hương trái cây) cho khách nữ.
– Thời gian:Từ 21h30 đến 22h30 thứ Tư hàng tuần.
2. Địa điểm áp dụng
– Cơ sở Yolo Pub & café
3. Điều kiện áp dụng:
– Không giới hạn số lượng bóng cười.
– Được áp dụng đồng thời với các chương trình khác.